ПОСЛЕДНИТЕ КРАЛЕ-ВОИНИ НА ЕВРОПА

НОВ ЕПИЗОД – ВСЯКА СРЯДА, 22.00

EPIZODY PODROBNĚ

1. epizoda

Když král Eduard Vyznavač zemřel bez dědice, strhl se trpký boj o nástupnictví anglického trůnu. Hrabě Harold (Adam James) se uchází o korunu. Avšak Vilém, vévoda z Normandie (Ed Stoppard), je přesvědčený, že trůn byl přislíben jemu a rozhodne se do země vtrhnout. Mezitím si zálusk na anglický trůn dělá také vikingský král Harald Hardrada a rovněž shromažďuje vojsko. Anglie se brzy ocitne ve dvojím ohni.

2. epizoda

Anglický král Harold (Adam James) musí čelit dvěma invazním vojskům. Nejprve jeho bratr Tostig zaútočí na jižním pobřeží. Je odražen, ale vyhráno není. Později téhož roku se početná vikingská invazní vojska vedená norským králem Haraldem Hardradou (Clive Russell) vylodí na severu Anglie. Harold spěchá k Stamford Bridge, aby bojoval za své království a o svůj život. Vévoda Vilém z Normandie (Ed Stoppard) se mezitím připravuje k invazi, ale bouře brání jeho loďstvu vyplout.

3. epizoda

Po měsících nuceného pobytu v severofrancouzském přístavu se vítr konečně obrátí a vévoda Vilém (Ed Stoppard) přepluje se svými početnými invazními vojsky přes Lamanšský průliv. Avšak král Harold (Adam James) je 300 mil daleko po vítězství nad Vikingy. Spěchá zpátky na jih, sbírá novou armádu a vydává se do Sussexu, aby čelil nové invazi. Obě armády se střetnou v bitvě u Hastingsu dne 14. října 1066. A výsledek bitvy navždy změní tvář Anglie i celé Evropy.